• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

КАБІНЕТ БІОЛОГІЇ – ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНОСТІ На реалізації

Доданий
03.07.2019
Номер
47
Освіта

Кабінет біології - це творча лабораторія. Створений у ньому навчально-методичний
комплекс сприяє активній пізнавальній діяльності учнів на уроках та в позаурочний час.
Дає змогу формувати особистість, здатну розв’язувати складні життєві задачі, критично
оцінювати обставини, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені
рішення.

Автор проекту
Наталія
Наталія Сарапіонова
Бюджет
699 999 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Головна, 131, Чернівці

Опис

Опис проекту

Основна проблема, яка стає на заваді всебічному гармонійному розвитку учні¬вської
молоді – відсутність комп’ютерного, мультимедійного обладнання, застаріле
лабораторне обладнання та наочні зразки кабінету біології , яке не до¬зволяє
демонструвати учням біо¬логічні досліди на сучасному інтерактивному рівні,
займатися цікавою дос¬лідницькою роботою, належно готуватись до предметних
олімпіад. Це призводить до зниження зацікавленості у вив¬чен¬ні дисципліни,
а в ма¬й¬бу¬т¬нь¬о¬му може завадити професійно орієнтуватися і обрати не лише
гуманітарний напрям ос¬ві¬ти, а й стати фа¬хі¬в¬цем з фундаментальних дисциплін
та принести славу країні.
Участь у проекті дасть змогу забезпечити кабінет біології новітніми технічними
засобами навчання, удосконалити лабораторне обладнання, збагатити
наочно-демонстраційним матеріалом, дозволити глибше зануритися у світ науки,
створити прекрасні умови для формування в учнів життєвих компетенцій
та компетентностей, які допоможуть самореалізуватися і самоствердитися в житті.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Учні та вчителі гімназії, вчителі та методисти міста, обдарована молодь.

Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста

Проект містить локальний характер

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Матеріальна база кабінету дає можливість: - використовувати новітні інформаційні технології на різних етапах уроку; - дозволяє розширити можливості ілюстративного супроводу уроку; - полегшить та вдосконалить розробку творчих робіт, проектів, рефератів; - дасть змогу формувати в учнів пізнавальну самостійність, навичок; дослідницької діяльності, розвитку інтелектуальних здібностей; - збільшить зацікавленість учнів предметом, що забезпечить участь в наукових конкурсах, конференціях, створення науково - дослідницьких проектів; - збільшить кількість переможців олімпіад; - дозволить найбільш повно реалізувати в освітньому процесі компетентісний підхід.

Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту?

ні

Відповідальні підрозділи

Управління освіти