• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сучасне оснащення кабінету хімії Брав участь

Доданий
19.06.2019
Номер
21
Освіта

1) Одним із пріоритетів розвитку суспільства є розвиток освіти відповідно до ви¬мог часу та світових тенденцій
2) При переході до Нової української школи найголовнішим завданням педагогів є зберегти мотивацію дитини до вивчення природничих наук.
3) Однією із умов мотивації є підсилення матеріально-технічного оснащення кабінетів загальної середньої освіти.

Автор проекту
Бюджет
433 065 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Іларія Карбулицького, 2, Чернівці

Опис

Опис проекту

Основним меседжем проекту гасло: «Встановлюємо закономірності, а не запам’ятовуємо окремі факти».
Проблема мотивації та формування стійкого інтересу до вивчення природничих наук, неможливості одночасного вивчення теоретичних і практичних основ предметів природничо-математичного циклу через нестачу обладнання і реактивів, і як наслідок втрату інтересу дитини до вивчення природничих дисциплін, зокрема хімії.
Для батьків одним із важливих факторів належної якості життя в громаді є ко-нкурентоспроможність освітніх послуг у регіоні та можливість пі¬дготувати дітей до вступу у престижні вузи на різні, у т.ч. природ¬ни¬чі і точні спеціальності. Усвідомлюючи цю потребу, необхідні місцеві ініціати¬ви щодо поліпшення якості освіти та участі учнів у предметних олімпіадах та змаганнях – від міського до всеукраїнського та міжнародного рівня.
Для залучення молодих фахівців у природничі науки важливим фактором для вибору мі¬¬сця роботи є цілісна система освіти (шкільна, гурткова робота, участь у проектах МАН.
Основна проблема, яка стає на заваді всебічному гармонійному розвитку уч¬ні¬вської молоді – недостатнє матеріально-технічне забезпечення шкільних кабінету хімії , яке не дзволяє демонструвати учням хімічні досліди на сучасному інтерактивному рівні, займатися цікавою дос¬лід¬ною рботою, належно готуватись до предметних олімпіад. Це призводить до зниження мотивації у вив¬чен¬ні цих дисциплін, а в ма¬й¬бу¬т¬нь¬о¬му може за¬-вадити професійно орієнтуватися і обрати не лише гуманітарний напрям ос¬ві¬ти, а й стати фа¬хі¬в¬цем з фундаментальних дисциплін та принести славу країні.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Сучасне оснащення кабінету хімії дасть змогу учням займатися цікавою дос¬лід¬ною ро¬-ботою протягом багатьох років, формувати стійкий інтерес до вивчення природничих наук, зокрема хімії.

Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста

Під час проведення тематичних тижнів та вечорів сучасний кабінет хімії дозволить продемонструвати цікаві досліди та експерименти не тільки учням нашого закладу, але й усім мешканцям мікрорайону, учням ЗЗСО № 37,38,39.

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

1. завдяки наявності обладнання та устаткування з’явиться можливість на пра¬к¬тиці де¬монструвати та ставити хімічні досліди; 2. зросте рівень за¬ці¬ка¬в¬ле¬но¬сті до навчання; 3. учні опанують практичні навики роботи з лабораторним обладнанням та ус¬та¬т¬куванням, що на підвищить їх рівень підготовки до вступу у вузи; 4. можливість проводити цікаву гурткову та іншу позакласну роботу (дослід¬н謬цькі роботи, тематичні ве¬чо¬ри, олімпіади, конкурси тощо) підвищить рівень мотивації учителя та успішності учнів; 5. посилиться матеріальне забезпечення та зміцніє статус НВК.

Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту?

Так

Фотографії

Відповідальні підрозділи

Управління освіти