• До закінчення залишилось
  Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Створення сучасного комп’ютерного класу Брав участь

Доданий
11.06.2019
Номер
14
Освіта

Сучасне викладання неможливе без використання комп’ютера як інструменту для вдосконалення й оптимізації навчального матеріалу. Проект передбачає забезпечення ЗОШ №14 інноваційним навчальним комп’ютерним комплексом, створення такої системи навчання, яка б запезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів та можливостей через сучасні технології.

Автор проєкту
Василина
Василина Гуцуляк
Бюджет
569 520 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Опис проекту

ВСТУП
Сучасне викладання неможливе без використання комп’ютера як інструменту для вдосконалення й оптимізації навчального матеріалу. ІКТ дозволяють удосконалити освітній процес, стимулювати розвиток мислення та уяви учнів, збільшувати обсяг навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формувати дослідницькі, пошукові уміння, вміння приймати оптимальні рішення, викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання.
Проект передбачає забезпечення ЗОШ №14 інноваційним навчальним комп’ютерним комплексом, створення такої системи навчання, яка б запезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів та можливостей через сучасні технології, які спонукають до відповідальної компетентнісної діяльності.
Створення сучасного комп’ютерного класу, облаштованого необхідними меблями та новітньою комп’ютерною технікою, надасть можливість учителеві реалізовувати освітні завдання та дозволить успішно розвивати здібності школярі.
Опис проекту
1. Мета проекту (вступ)

2. Проблема
На сучасному етапі розвитку суспільства традиційна система навчання в освіті потребує постійного вдосконалення на основі сучасних досягнень науки.
Проте наша школа недостатньо забезпечена інноваційно-комунікативними технологіями, які є обов’язковим інструментом сучасної освіти. Контингент школярів збільшується, школа працює у повну потужність.
Навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік, за якими працює заклад, розраховані на 46 годин інформатики для 21класу та 6годин для дітей із особливими потребами. Розмістити усіх учнів та двох викладачів у одному кабінеті інформатики згідно розкладу не можливо. Тому один із інформатиків вимушений проводити частину уроків в навчальних кабінетах, в яких є в наявності лише один учительський комп’ютер.
Проведення уроків з інших дисциплінз практичним використанням комп’ютера по цій же причині є неможливим.
Крім того, існуючий кабінет інформатики не здатний повноцінно забезпечити школярів якісними знаннями, тому що обладнаний технікою та меблями, яким більше 15років.
В умовах сучасного розвитку суспільства неможливо собі уявити світ без інформаційних технологій та ресурсів, однак наш навчальний заклад не має можливості розвивати в учнів такі компетентності.
3. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обгрунтування.
Проблему передбачається розв’язати шляхом створення комп’ютерного класу, облаштованого сучасними комп’ютерними меблями, новітньою технікою, мережею Інтернет та зоною WI-FI. Це дозволить розширити та оновити зміст, форми і методи викладання предметів. Такий підхід до вирішення проблеми допоможе учням не тільки у виборі майбутньої професії, а й дозволить наситити дитину великою кількістюготових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, розвити вміння самостійно здобувати нові знання, підвищить кваліфікаційний рівень педагогічного колективу, сприятиме дистанційному навчанню і спростить систему співпраці між учнями, вчителями, батьками.
Впровадження проекту дасть змогу
• покращити якість освіти у школі №14;
• демонструвати презентації та навчальні фільми;
• швидко розробляти уроки та перевіряти знання учнів;
• представляти яскраві медіатехнології на уроках;
• організовувати безпечний доступ до Інтернет контенту;
• підвищити контроль та увагу учнів під час занять;
• використовувати комп’ютерні технології на інших предметах.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Учні, батьки, громадяни міста.

Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста

Результати реалізації проекту мають вузьку цільову авдиторію і не передбачають умов користування даною територією усіма мешканцями міста.

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Створення класу з інноваційним обладнанням та сучасних умов для освітньої взаємодії вчителів та учнів.

Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту?

Проект не потребує додаткових коштів на утримання

Відповідальні підрозділи

Управління освіти