• До закінчення залишилось
  Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сенсорно інтегрований розвиток дошкільників за допомогою мультимедійного простору На реалізації

Доданий
10.09.2020
Номер
4
Освіта

Основна мета проекту – забезпечити оптимальні умови для безболісної адаптації дітей раннього віку до дитячого садка та підготовки дітей до навчання в умовах нової української школи. Створення безпечних умов перебування дітей на території закладу, та збереження майна закладу за допомогою відео нагляду. Інноваційне оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Автор проєкту
Аліна
Аліна Колибняк
Бюджет
673 900 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Авангардна, 17, Чернівці

Опис

Опис проекту

З появою НУШ виникла потреба в підготовці дітей дошкільного віку до нових умов навчання. Саме в садочку бере свій початок формування особистості. Наше майбутнє покоління має бути всебічно розвиненим та психологічно стійким. Для цього потрібно організувати базу, яка дасть можливість сформувати навики, які знадобляться для повноцінного життя в суспільстві. Інтегрований напрямок навчання та робота сенсорної кімнати буде спрямована на повноцінне сприйняття дітьми необхідних відомостей, формуванні дій і прийомів, а згодом – на різноманітне їх закріплення і регулярне застосування на практиці.
Основна мета проекту – забезпечити оптимальні умови для безболісної адаптації дітей раннього віку до дитячого садка та підготовки дітей до навчання в умовах нової української школи.Головною метою є:
• Створення системи корекційно-розвивальної роботи у закладі,
• Сприяння покращенню загального здоров`я,
• Фізичного та інтелектуального розвитку,
• Соціального та емоційного потенціалу,
• Формування гармонійної особистості,
• Розвиток її творчих здібностей і нахилів,
• Розширення світогляду дитини, просторових уявлень,
• Підготовка до інтеграції в соціум.
Проект спрямований на вирішення проблеми забезпечення наступності між ланками освіти такими шляхами, як:
1 Створення сенсорної кімнати – середовища, що сприяє розвитку всіх органів чуття людини. Маленького раю, де все звучить, дзюрчить, міниться, вабить, ненав’язливо змушує забути про страхи, заспокоює, та спонукає до діяльності.
2 Створення інтегрованого середовища метою якого є:
• активізація пізнавальної активності дошкільників;
• створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної дитини;
• формування у дитини цілісної картини світу;
• досягнення якісної дошкільної освіти.

3 Придбання системи відео нагляду та мультимедійного оснащення для всіх вікових груп…
Ввикористання засобів мультимедіа в освітньому процесі значно сприяє:
- підвищенню мотивації дітей до навчання,
- інтенсифікації процесу навчання та виховання,
- розвитку особистості дитини,
- розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом,
- підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Діти дошкільного віку, педагоги та батьківська громада ДНЗ №42. Діти та їх батьки, які поживають в даному районі.

Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста

Діти які відвідують дитячий садок зможуть користуватися щоденно з 8.00 до 18.30 год. Для всіх інших доступність впродовж робочого дня, за умови бережливого ставлення до всього оснащення…

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти – створення комфортних умов для підготовки дітей до школи. Створення безпечних умов перебування дітей на території закладу, та збереження майна закладу за допомогою відео нагляду. Інноваційне оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту?

Ні

Пропозиція по визначенню балансоутримувача

ДНЗ №42

Фотографії