ІНФУЗОМАТИ ДЛЯ ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ Реалізований

Доданий
12.05.2017
Номер
9
Охорона здоров'я

Даний проект має на меті забезпечення пологового будинку інфузоматами - медичними приладами, які застосовуються для контрольованої доставки рідин в організм пацієнта. В процесі стаціонарного лікування потреба у чітко дозованому введенні лікарських засобів виникає щоденно. Застосування інфузоматів для дозованого введення ліків має значні переваги у порівнянні із звичайними краплинними системами.

Автор проєкту
Наталія
Наталія Колесник
Бюджет
259 000 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Опис проекту

Інфузомат (інфузійний шприцевий насос, лінеомат) – медичний прилад, призначений для тривалого, дозованого, контрольованого введення розчинів, високоактивних лікарських препаратів, поживних речовин пацієнту. Прилад дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Електроніка дає змогу вводити ліки в будь- який час декількома способами, а також запам’ятовувати процедури, що проводились раніше. Необхідна інформація виводиться на дисплей, що дозволяє лікарю зчитувати дані і вводити потрібну інформацію. Крім того в приладі є сигнал «Тривога», що включається в момент закінчення процедури і при виникненні будь-яких проблем. Зазвичай інфузомати застосовуються для внутрівенних інфузій, проте вони можуть бути застосовані для підшкірного, артеріального, епідурального, ентерального введення та інших доступів.Таким чином переваги інфузійних насосів перед звичайними краплинними системами є очевидними, а тому дані прилади є вкрай необхідними в акушерстві та неонатології, а також у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, тобто там, де лікарський засіб, що вводиться, повинен бути строго дозованим за кількістю, кратністю і швидкістю введення. Особливо це стосується відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, де пацієнти отримують малі, точно розраховані дози препаратів, які просто неможливо ввести вручну. Наразі пологовий будинок має лише 10 інфузоматів,що є абсолютно недостатньо для надання медичної допомоги всім стаціонарним пацієнтам закладу. закладу. Тому реалізація даного проекту, а саме придбання сучасних якісних інфузійних
насосів для пологового будинку в кількості 20 штук, які застосовуватимуться і в інших стаціонарних відділеннях закладу, дозволить зробити роботу медичного персоналу більш
ефективною та зручною та дасть можливість надавати стаціонарну медичну допомогужителькам міста на більш сучасному рівні.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Основні групи мешканців міста, які зможуть користуватися результатами проекту:
• Вагітні та роділлі, що отримують стаціонарну медичну допомогу в пологовому
будинку
• Пацієнтки відділення реанімації та інтенсивної терапії пологового будинку
• Новонароджені відділення реанімації та інтенсивної терапії пологового будинку

Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста

Дані медичні прилади застосовуватимуться цілодобово згідно розроблених схем лікування
та потреб пацієнтів у стаціонарних відділеннях пологового будинку.

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Забезпечення пологового будинку достатньою кількістю інфузоматів, що дозволить надавати стаціонарну медичну допомогу жителькам міста на більш сучасному рівні, ефективніше використовувати лікарські засоби, зменшити медикаментозне навантаження на пацієнта.

Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту, що є результатом проекту

ні

Фотографії